Czarne relacje

Gdy czerwień ma się zmaterializować, wówczas musi mieć jakiś jeden określony odcień, spośród mnogości różnych czerwieni, a więc musi zostać scharakteryzowana subiektywnie.

Sama forma, nawet zupełnie abstrakcyjna i zbliżona do geometrycznej, ma brzmienie wewnętrzne, jest istotą duchową o właściwościach identycznych z tą formą. Trójkąt jest tego rodzaju istotą o aromacie duchowym jemu tylko właściwym.

Tekst: W. Kandinsky: O duchowości w sztuce; w: Maria Gołaszewska: Estetyka współczesności.
Obraz: W. Kandinsky: Czarne relacje

Komentarze