Dewolucja

Dewolucja (deewolucja): choroba psycho-fizyczna o podłożu genetycznym, stwierdzona po raz pierwszy u Michała z Cremo, a następnie u Macieja z Kurnika; objawy: nekrolatria, nyktofobia, ogłupienie wielopostaciowe, populizm ogólnoustrojowy, ofiolatria, podwójne widzenie, podwójne słyszenie, nietolerancja rzeczywistości, niekumanie, elukubracja, wstrząs megaloptyczny.


Choroba nie leczona prowadzi do nieodwracalnych zmian osobowości, gdyż mózg chorego cofa się w rozwoju do stadium przedludzkiego.

Komentarze