Gałęzie (2)

...Czy ich nie myli droga, którą zdążają do celu?
Stół i wierzba niezmiernie je dzielą.


Friedrich
R. M. Rilke: Sonety do Orfeusza, cz. I, Sonet XI (fragment)
C. D. Friedrich: Elbschiff im Frühnebel