Gałęzie (3)

Nawet liść dębów, co z zimy wyszły,
już zapowiada w zmierzchu brąz przyszły.


Friedrich, drzewo

R. M. Rilke: Sonety do Orfeusza, cz. II, Sonet XXV (fragment)
C. D. Friedrich: Samotne drzewo