Gałęzie (4)

Jestże naprawdę czas niszczący wszystko?
Kiedy na górze spokojnej burzy warownię?


Friedrich

R. M. Rilke: Sonety do Orfeusza, Sonet XXVII, cz. II
C. D. Friedrich: Morgennebel im Gebirge