Gałęzie (6)

...ciężkie są góry, ciężkie są morza.
Nawet w dzieciństwie zasiane w ziemię

drzewa zbyt ciążą...

Friedrich, zima
R. M. Rilke: Sonety do Orfeusza, cz. I, Sonet IV (fragment). Przekład: M. Jastrun
C. D. Friedrich: Krajobraz zimowy

Komentarze