Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2013

Kapizm

Obraz
Dawno nie objaśnialiśmy żadnego obrazu. Dzieło Jana Cybisa, o którym dziś, należy do nurtu zwanego kapizmem: kapizm, czyli malowidła przeznaczone do dekorowania kap. Oczywiście mamy na myśli kapy - nakrycia, narzuty, derki, nie zaś kapy kuchenne, okapy, wyciągi powietrza. Dekorowaniem kap kuchennych zajmuje się inny typ malarstwa, tak zwany wentylacjonizm. Tym nie będziemy się zajmować.