Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2019

Autumn Leaves...

Obraz
Dawnośmy nie grali. Nim jednak te Jesienne liście zagramy, coś do oglądania. Trzy jesienne obrazy współczesnych artystów.

Miejsce

Obraz
...przestaliśmy myśleć o miejscu. Tymczasem dla starożytnych i średniowiecznych myślicieli miało ono nierzadko kluczowe znaczenie, stanowiło podstawę i kontekst rozważań. Casey przypomina, że według Arystotelesa miejsce „winno mieć pierwszeństwo przed wszystkimi innymi rzeczami”, ponieważ wprowadza ład w świecie; zauważa za Arystotelesem, że „miejsce osłania wielką tarczą to, co się w nim znajduje – zapewnia aktywną ochronę i wsparcie”.