Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2021

Pieniądze w umyśle

Grafika
 (...) Carter i Irons badali zachowania studentów zarządzania w trakcie rozgrywania gry w ultimatum i otrzymali wyniki, które wyraźnie wskazują na odmienny sposób widzenia przez nich sprawiedliwości, co przejawiało się tym, że jako gracze składali oni znacznie niższe oferty niż studenci innych kierunków. Z kolei Marwell i Ames wykazali, że studenci zarządzania w porównaniu z innymi grupami odznaczają się większą gotowością pasożytniczych zachowań społecznych, to znaczy chętnie korzystają z okazji, żeby bez żadnego wkładu własnego korzystać z dóbr wytwarzanych przez inne osoby. Młodzi adepci biznesu są również bardziej zdradzieckimi partnerami w grze w dylemat więźnia, a także w grze w solidarność.