Naczelny Algorytm

Seks nie odniósł sukcesu w uczeniu maszynowym, ale na pocieszenie odegrał ważną rolę w rozwoju technologii pod innymi względami. Pornografia była nieoficjalnym przebojem internetu, tak samo jak wcześniej była przebojem druku, fotografii i filmu. Wibrator był pierwszym podręcznym urządzeniem elektrycznym, o stulecie wyprzedzając telefon komórkowy. Skutery przyjęły się w powojennej Europie, a zwłaszcza we Włoszech, bo pozwalały parom młodych ludzi uciec spod bacznego oka rodziny. Ułatwianie spotykania partnerów było niewątpliwie jednym z kluczowych zastosowań ognia po odkryciu go przez Homo erectus milion lat temu; i równie niewątpliwe jest to, że kluczowym czynnikiem motywującym opracowanie robotów coraz bardziej podobnych do ludzi będzie branża robotów seksualnych. Seks wydaje się po prostu nie tyle środkiem do celu, ile celem ewolucji technologicznej.

sztuczna inteligencja

Pedro Domingos: Naczelny Algorytm. Przełożył Rafał Ociepa.
Alex Ivanov: Revitalization

Komentarze