Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2007

Dewolucja

Dewolucja (deewolucja) : choroba psycho-fizyczna o podłożu genetycznym, stwierdzona po raz pierwszy u Michała z Cremo, a następnie u Macieja z Kurnika; objawy: nekrolatria, nyktofobia, ogłupienie wielopostaciowe, populizm ogólnoustrojowy, ofiolatria, podwójne widzenie, podwójne słyszenie, nietolerancja rzeczywistości, niekumanie, elukubracja, wstrząs megaloptyczny.